Finanční produkty podrobně

Americké hypotéky na českém bankovním trhu

Poskytnuté úvěry tvoří největší část aktivních obchodů v rozvaze (bilanci) obchodní banky. Lze je definovat jako časově omezenou půjčku peněz poskytnutou za úplatu k libovolnému nebo smluvně určenému použití. Úvěry lze dělit do několika skupin podle různých kritérií, např. dle subjektu, který si půjčuje a který úvěr poskytuje, dle zajištění na zajištěnénezajištěné úvěry, dle doby splatnosti na krátkodobé (do 1 roku), střednědobé (1 – 5 let) a dlouhodobé (doba splatnosti 5 – 20 (30) let), dle měny, ve které je úvěr poskytnut, a dále na účelovéneúčelové, kam se řadí i tzv. americké hypotéky. Přečíst článek

Americká hypotéka od A do Z

Zázraky možná neexistují, ale kdyby ano, vypadaly by podobně jako americká hypotéka. Krom brambor, kukuřice, tabáku či bavlny nám Amerika dala i jednu velice užitečnou věc v oblasti finančnictví, která už zachránila nejednoho občana naší vlasti od naprostého krachu. Právě pro tyto lidi se stala opravdu takovým malým zázrakem. Ovšem rozhodně si o americké hypotéce nemyslete, že jen tahá někoho z bryndy, využití má opravdu všestranné! Ale proč prozrazovat všechno na začátku? Pojďme si o ní povědět detailněji… Přečíst článek