Ochrana osobních údajů

Osobní údaje jsou velmi citlivá věc, kterou se každý z nás snaží chránit jak jen to je možné. Je nám jasné, že se potřebujete cítit bezpečně. U nás se ničeho skutečně nemusíte obávat, nikdy bychom nedopustili, aby se k vašim datům dostal kdokoliv nepovolaný. Máme totiž propracovaný systém ochrany osobních dat! Jaký? Pojďme se na to společně podívat…

Vaše osobní údaje a my

  • Základ společného jednání – abychom vám mohli zajistit půjčku, musíme vědět s kým a o čem jednáme, proto od vás potřebujeme některé osobní údaje. Jelikož si ovšem uvědomujeme, jak citlivé informace to jsou, požadujeme od vás jen ty, bez kterých bychom se skutečně neobešli. Rozhodně se nemusíte bát, že bychom se vás ptali na něco jen proto, že nás to prostě zajímá.
  • Opatrnost a diskrétnost – jakmile se nám dostanou vaše osobní údaje do rukou, zacházíme s nimi, jako by byly naše vlastní! Opečováváme je, střežíme a uchováváme přesně tak, jak velí zákon.
  • Zákon č. 101/2000 Sb. – zákon o ochraně osobních údajů je základní kámen našich pravidel pro zacházení s vašimi daty. My ovšem nechráníme vaše informace jen kvůli němu, ale kvůli tomu, že nám záleží na bezpečí a důvěře vás, našich klientů!

Jsme zapsáni v Registru zpracování osobních údajů

Ano, jsme oficiálními správci osobních dat, a to již od roku 2004. Máme v pořádku všechny náležitosti, které si v případě zájmu můžete ověřit na webu Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), který vede zmíněný Registr zpracování osobních údajů. V tomto registru najdete naši společnost, jak velí § 16 zákona č. 101/2000 Sb., a to pod registračním číslem 00022633.

Jak si to můžu ověřit?

Cesta je velmi jednoduchá. Najdete si stránky ÚOOÚ, rozkliknete Přehledové sestavy, vyberete možnost Zaregistrovaná zpracování a do Vyhledávání napíšete registrační číslo 00022633.

Zároveň disponujeme také členstvím v Hospodářské komoře ČR. Samozřejmě i tento údaj si můžete ověřit, a to na stránkách Hospodářské komory hlavního města Prahy v záložce Ověření členství ve složkách HK ČR.

A protože vám chceme zajistit vždy jen tu nejlepší ochranu, veškeré systémy a ochranné procesy pravidelně obnovujeme a aktualizujeme, aby vždy byly odolné i proti nejnovějším hrozbám.

AWS – nejbezpečnější servery pro vaše data

Jelikož nám vždy leželo na srdci bezpečí vašich informací, hledali jsme pro ně jen ty nejšpičkovější servery. V roce 2014 se nám podařilo dohodnout se společností Amazon.com, Inc. a přesunout veškerá data na jejich servery Amazon Web Services (zkráceně AWS)! Nikde by nebyly bezpečnější, leda snad v Bradavicích.

Hlavním důvodem toho, že vaše data na AWS jsou prakticky nenapadnutelné, je ten, že jsou uložena mimo ČR. Ale to zdaleka není všechno! Veškeré informace vložené na tyto servery jsou plně zálohované, takže se nemusíte obávat ani jejich ztráty, a díky nejmodernějším technologiím dokonale zašifrované. Amazon je zkrátka nezpochybnitelná špička ve svém oboru, a to i co se týče fyzického zabezpečení. Dokonce je připraven i na tak extrémní situace jako jsou živelné pohromy. Navíc v pravidelných intervalech provádí v Amazonu zátěžové testy, aby si mohli být jisti, že všechno funguje jak má a tuhle datovou pevnost nemůže nic překvapit a nikdo dobýt.

Místa je tu také dost. I kdyby se spojily cloudy Googlu, IBM a Microsoftu, nedosáhly by na kapacitu Amazon Web Services.

Sečteno podtrženo, kvalita zabezpečení, kterou jsme schopni pro vaše data poskytnout, se naprosto směle vyrovná např. kvalitě internetového bankovnictví! U nás budou vaše osobní údaje vždy v bezpečí.